• English
  • Polski
  • Español

Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu. Zawiera on istotne informacje, które powinieneś poznać przed skorzystaniem z witryny lub usług. Korzystając z witryny lub usług, zostaniesz uznany za zaakceptowanie niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa procedury, zgodnie z którymi IgAnony pozyskuje, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane osobowe w trakcie korzystania z Usługi. Poprzez korzystanie z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z tą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część naszych Warunków Korzystania z Usługi. Regularnie przeglądamy i możemy aktualizować tę Politykę Prywatności. Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie w momencie opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na tej stronie.

Zbieranie danych: Chyba że określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, wszelkie dane osobowe, które nam dostarczasz, będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia naszych zobowiązań dotyczących świadczenia Usługi. IgAnony przetwarza Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach: jeśli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie; jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy z Tobą; jeśli odpowiednie dane osobowe są publicznie dostępne i znajdują się w domenie publicznej; jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez obowiązujące prawo, postanowienie sądowe lub odpowiednie organy państwowe lub samorządowe. IgAnony stosuje środki techniczne, organizacyjne i inne lub zapewnia ich wdrożenie, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zbieraniem, przechowywaniem, używaniem, transferem, blokowaniem, zniszczeniem oraz innymi nielegalnymi działaniami lub niezamierzonymi wyciekami. Wykorzystywane jest bezpieczne połączenie HTTPS, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Cele zbierania danych: Informacje, które gromadzimy na Twój temat, służą różnym celom, w tym analizie działania Usługi w celach marketingowych i rozwoju strategicznego, utrzymaniu, ulepszaniu lub modyfikacji Usługi, dostarczaniu i personalizacji reklam wyświetlanych na Usłudze i innych stronach internetowych. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, opisanym powyżej, w celu przetwarzania Twoich danych. Dodatkowo, informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, pozwalają nam korespondować z Tobą i rozwiązywać ewentualne problemy dotyczące Usługi. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych, ani nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania opartego na dostarczonych nam danych.

Wykorzystanie plików cookies: W celu dostarczenia, pomiaru i ulepszenia Usługi w różny sposób, stosujemy pliki cookies oraz podobne technologie, takie jak znaczniki internetowe, piksele czy lokalne obiekty współdzielone (powszechnie nazywane „flash cookies”). Plik cookie to niewielki plik tekstowy identyfikujący Twój komputer na naszym serwerze. Pliki cookies nie identyfikują konkretnych użytkowników, lecz tylko komputer, który jest używany. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych. Masz możliwość skonfigurowania swojego komputera w taki sposób, aby akceptował wszystkie pliki cookies, otrzymywał powiadomienia przy wydawaniu pliku cookie lub odrzucał wszystkie pliki cookies. Sposób ten zależy od przeglądarki internetowej, której używasz (proszę odszukać informacje w sekcji „Pomoc” swojej przeglądarki). Wybranie opcji odrzucenia wszystkich plików cookies może ograniczyć dostęp do określonych obszarów Usługi. Współpracujemy z partnerami analitycznymi, którzy wykorzystują pliki cookies i podobne technologie, aby pomóc nam analizować zachowanie użytkowników na Usłudze. Korzystając z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Ochrona dzieci: Jeśli odkryjemy, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej szesnastego roku życia (16), podejmiemy rozsądne kroki w celu ich usunięcia. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy sądzą, że mogliśmy zbierać dane osobowe od dziecka, mogą poprosić o ich usunięcie, kontaktując się bezpośrednio z nami pod adresem hello@iganony.pl.

Podmioty, z którymi możemy udostępniać Twoje dane: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym spółkom z grupy, które pomagają nam w rozwoju, utrzymaniu i świadczeniu naszej Usługi, a także zarządzaniu naszymi relacjami z klientami. Ponadto dostawcy usług mogą świadczyć wsparcie dla Usługi. Możemy udostępniać określone informacje, takie jak Twoja lokalizacja, dane przeglądarki i pliki cookie oraz inne dane związane z Twoim korzystaniem z Usługi, naszym partnerom biznesowym, aby dostarczyć spersonalizowane reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Ponadto możemy udostępniać dane anonimowe zainteresowanym stronom trzecim, aby pomóc im zrozumieć wzorce korzystania z określonych usług lub prowadzić niezależne badania na podstawie anonimowych danych dotyczących użytkowania. Nasza Usługa może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani zgodność z zasadami prywatności takich stron trzecich. Zaleca się zapoznanie się z oświadczeniami o prywatności i odpowiednimi warunkami tych stron internetowych lub aplikacji.

Prawa wynikające z RODO: Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia ich wykorzystania. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, których dostarczyłeś, wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych, ograniczenia naszego wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych oraz zgłoszenia skargi lub zadania pytań organowi ochrony danych. Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane poza EOG, podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia ich bezpiecznego traktowania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i RODO.

Prawa wynikające z CCPA: California Consumer Privacy Act (CCPA) przyznaje dodatkowe prawa mieszkańcom Kalifornii, w tym prawo do wiedzy, usunięcia i wycofania zgody, a także wymaga od firm udostępnienia informacji i mechanizmów do realizacji tych praw przy zbieraniu lub udostępnianiu danych osobowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedajemy informacji w tradycyjnym rozumieniu. Jeśli termin „sprzedaż” w ramach CCPA jest interpretowany jako obejmujący działania opisane w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Masz prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat naszych praktyk dotyczących danych oraz do usunięcia danych osobowych, które zbieramy od Ciebie.

Dane kontaktowe: Aby skorzystać z Twoich praw, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres hello@iganony.pl. W zgłoszeniu prosimy określić prawo, które chcesz wykorzystać, oraz zakres swojego żądania. Ten adres e-mail można również wykorzystać w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych lub niniejszej Polityki Prywatności.

Obowiązuje od 1 grudnia 2023 roku.